A Medicopus Nonprofit Kft. az alábbi humán és technikai erőforrások biztosításával áll partnerei rendelkezésére

diagnosztikai eszközök kutatási célú felhasználásra:

  • Siemens Biograph Truepoint 64 PET/CT
  • Siemens Biograph mMR PET/MR

részvétel klinikai kutatásokban:

képalkotó diagnosztikai szolgáltatás:

  • 18F-FDG és 18F-DOPA nyomjelzővel végzett PET/CT vizsgálatok
  • 18F-FDG és 18F-DOPA nyomjelzővel végzett PET/MR vizsgálatok
  • diagnosztikai MR vizsgálatok

orvosi humán erőforrás

  • főállású alkalmazott orvos: 1 fő

közreműködő orvos:

  • 4 fő nukleáris medicina szakorvos
  • 4 fő radiológus
  • 1 fő nukleáris medicina és radiológus szakorvos

fizikus

  • főállású alkalmazott 1 fő
  • közreműködő 1 fő

tudományos fokozattal (PhD) rendelkezik 3 fő (2 radiológus, 1 fizikus)