A Medicopus Nonprofit Kft. az alábbi humán és technikai erőforrások biztosításával áll partnerei rendelkezésére

diagnosztikai eszközök kutatási célú felhasználásra:

 • Siemens Biograph Truepoint 64 PET/CT
 • Siemens Biograph mMR PET/MR

részvétel klinikai kutatásokban:

képalkotó diagnosztikai szolgáltatás:

 • 18F-FDG és 18F-DOPA nyomjelzővel végzett PET/CT vizsgálatok
 • 18F-FDG és 18F-DOPA nyomjelzővel végzett PET/MR vizsgálatok
 • diagnosztikai MR vizsgálatok

orvosi humán erőforrás

 • főállású alkalmazott orvos: 1 fő

közreműködő orvos:

 • 4 fő nukleáris medicina szakorvos
 • 4 fő radiológus
 • 1 fő nukleáris medicina és radiológus szakorvos

fizikus

 • főállású alkalmazott 1 fő
 • közreműködő 1 fő

tudományos fokozattal (PhD) rendelkezik 3 fő (2 radiológus, 1 fizikus)