A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetét 1990-ben alapították digitális keresztmetszeti orvosdiagnosztikai berendezések több célú felhasználása végett. Az alapítói célnak megfelelően, az alkalmazott képalkotó és sugárterápiás berendezések, párhuzamosan szolgálják az egyetemi és főiskolai szintű graduális és posztgraduális oktatást, több tudományterületre kiterjedő kutatói munkát, valamint folyamatos üzemeltetés révén egészségügyi betegellátó tevékenységet a képalkotó diagnosztika, valamint az onkológia területén.

Az Intézet multidiszciplináris tevékenysége kiterjed az agrár, állatorvos, orvos, műszaki, kémiai, matematikai, fizikai, anyag tudományok területére, a tervezetten és tudatosan kialakított tárgyi és személyi feltételek segítségével, kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködések keretei között. Egy 16 szeletes CT készülék, egy 0.35T térerősségű nyitott mágnesű MR és egy szívkatéterezést lehetővé tevő DSA berendezés csak a kutatásokat szolgálja. Emellett műtő helyiségek is rendelkezésre állnak a sebészeti beavatkozásokhoz és további CT és MR képalkotó alkalmazására is lehetőség van.

A munkát több nagy értékű labordiagnosztikai készülék is segíti. Az alapítástól 2014-ig mintegy 65.000 vizsgálatára került sor, 33 állatfajon. A létesítmény a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar tanszékeivel közösen vesz részt hazai és nemzetközi állattenyésztő tudományos kutató programokban, valamint különböző szolgáltatásokat nyújt állattenyésztéssel foglalkozó cégeknek.

Testösszetétel meghatározásra irányuló in vivo szelekciós célú vizsgálatokat elsősorban sertés, juh, nyúl és liba esetében végeztünk. Ezek kedvező eredményei meghatározó szerepet játszottak számos új hibrid tenyésztésében. Jelentősek azok a takarmányozási, növekedésbiológiai és élettani vizsgálatok is, amelyeket a fenti állatfajokon kívül szarvasmarhán, gímszarvason, dámvadon, brojlercsirkén, tyúkon, galambon, pulykán és különböző halfajokon (ponty, süllő, amúr, busa, angolna) történtek a vágóérték javítása érdekében.

Növekedés biológiai vizsgálataink során foglalkozunk az izom és zsírszövet beépülésével, a szöveti összetétel és a húsminőség kapcsolatával. Szív MR képalkotással vizsgáljuk sertések és brojler pulykák keringési teljesítményének és vázizomzat beépülésének összefüggéseit. A fentieken kívül a fizikai terhelés testösszetételre gyakorolt hatásait kutatjuk keresztmetszeti képalkotó eljárások alkalmazásával.

Az állattenyésztési kutatások mellett jelentősen erősödött az igény a rendelkezésre álló vizsgáló eljárások orvosi és állatorvosi célú felhasználására is. Előbbinél invazív és nem-invazív beavatkozásokkal gyógyszerek és új típusú stentek, katéterek kipróbálása, egyéb angiológiai, illetve ortopédiai műtéti metodikák fejlesztése folyik állatmodell kísérletek keretében. Utóbbinál állatbetegségek modellezése, a kórfolyamatok kialakítása és nyomon követése zajlik, a diagnosztikus vizsgálatok mellett.

Nemzetközi szinten is érdeklődésre tartanak számot a különböző koronária-stentek implantációján alapuló koronarográfiás vizsgálatok, valamint a sertéseken végzett infarktus-modell kísérletek, ahol őssejt-terápiás kezelések is folynak. Számos műtéti beavatkozáshoz biztosítottunk technikai és személyi hátteret az elmúlt 10 évben. Az élettudományok mellett igen jelentős kutatások történnek az anyag tudományok területén is, melynek keretében legfőképp kőolaj és földgáz tartalom meghatározása történik CT képalkotás segítségével talajmintákban. Kutatásaink mellett oktatói tevékenységet is vállalunk több egyetem graduális és posztgraduális képzésében.

A magas színvonalú oktató, kutató és szolgáltató munka érdekében az Intézet 1998-tól ISO 9001-es minőségirányítási, (2009-től ISO 9001:2008), 2004-től ISO 14001:2004 környezetvédelem irányítási rendszerben dolgozik és 2012-ben TÜV tanúsítvány igazolja a GLP management special feltételek meglétét is. Évente átlagosan 25-30 önálló kutatási téma kerül megvalósításra, fele részben állattenyésztési, fele részben állatmodell oldalról. Intézetünk önellátó, pozitív pénzügyi mérleggel bíró egység, ahol bevételeink meghatározó részét a külföldi partnerekkel folytatott orvostudományi szolgáltatásainkból nyerjük. Kutatásaink jelene és a jövőbeli iránya is a kardiovaszkuláris intervenció irányába mutat, azon belül is a katéteres úton való akut miokardiális infarktus kialakítására, mely beavatkozások célja a kardiomiopátiás állapot hatékony terápiás gyógykezelés módszerének kidolgozása.

A multidiszciplináris kutatói tevékenységet agrármérnökök, állatorvosok, orvosok, radiológus asszisztensek, műszaki mérnökök és kisegítő személyzet összehangolt munkája biztosítja, melyben az elmúlt 2 évtized alatt 17 minősített kutató vett, illetve vesz részt.

Az Intézet több tudományterületre kiterjedő kutatási tevékenységének rövid bemutatása

Állattudomány területén

Állattenyésztési kutatások

1990-óta folynak in vivo szelekciós célú testösszetétel CT vizsgálatok sertés, juh, nyúl és liba állatfajokon. Emellett szarvasmarhán, gím- és dámszarvason, brojlercsirkén, tyúkon, pulykán és különböző halfajokon a vágóérték javítása érdekében történnek jelentős takarmányozási- és élettani kutatások. A CT képalkotást a szív MRI mérésekkel kombinálva sertések és brojler pulykák keringési teljesítményének és a vázizomzat beépülésének összefüggéseit vizsgáltuk. A fizikai terhelés testösszetételre gyakorolt hatásait kutatjuk keresztmetszeti képalkotó eljárások alkalmazásával galambokon. Nemzetközi együttműködésben veszünk részt a sertések vágóhídi minősítésénél a computer tomográfos referencia módszer kidolgozásában, valamint juh fajban post mortem vizsgálatokat végzünk a vágott test minősítésének fejlesztésében.

Technikai hátteret biztosítunk a sertések komplex légúti megbetegedéseinek korszerű képalkotó eljárásokra alapozott vizsgálatához, valamint a gombatoxinok okozta elváltozások kimutatásához. Szerepet vállaltunk intradermális injekció beadásának fejlesztésében, szarvasmarha fajban. Emellett keresztmetszeti CT és MR anatómiai atlaszok készültek gímszarvas, sertés és pulyka fajok esetében. Különböző halfajokon (angolna, tokfélék) szaporodásbiológiai szempontból jelentős CT képalkotó vizsgálatokkal jól detektálhatók voltak a hízlalási periódus alatt bekövetkezett változások a máj szerkezetében ludaknál és a testösszetételbeli változások mocsári- és ékszerteknősök esetében a téli nyugalmi és az aktív nyári időszakban. Több elnyert pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt tojótyúkok testösszetétele és az általuk termelt tojások összetétele közötti összefüggések kimutatására, ahogy az eltérő összetételű tojásokból kelt csibék hizlalás alatti testösszetételének változására is.

Orvostudomány területén

A rutin diagnosztikai képalkotó tevékenység mellett célunk új módszerek bevezetése és kipróbálása valamint klinikai tanulmányokban való részvétel többek között a CT, MR intervenció, illetve az MR angiográfia területén. Kísérletes munkánk egyik kiemelt területe a funkcionális MR vizsgálatok köre, különös tekintettel a kardiológiai dinamikus MR képalkotásra kollaborációban a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Szívgyógyászati Klinikájával. Képfúziós projektben együttműködünk a debreceni PET Centrummal az MR és CT vizsgálati, valamint képfeldolgozási háttér biztosításával. Intracranialis cine MRI képalkotással a liquoráramlás dinamikáját vizsgáljuk. A 3D képalkotás lehetőségeit alapul véve tágítjuk a virtuális endoszkópia módszerének alkalmazási területeit. Alapkutatás jellegű kísérletekben a szöveti metabolitok vizsgálatát végezzük in vivo spektroszkópia alkalmazásával. Vizsgálati céljaink között szerepel továbbá az MR mammographiás eljárások specificitásának növelése. A bostoni Harvard Egyetem Radiológiai Tanszékével 20 év óta szerződésben rögzített kutatási együttműködés, lehetővé teszi a szakemberek folyamatos cseréje mellett új MR vizsgálati metodikák kidolgozását és gyakorlati alkalmazásának bevezetését, mind a diagnosztikai, mind a képi vezérelt therápiás beavatkozások vonatkozásában.

Angiográfiás és intervencionális radiológiai kutatások

2001-től kezdődően kardiovaszkuláris kísérleti és kutatói tevékenység indult DSA készülék üzembe helyezésével. Az invazív és non-invazív beavatkozások elvégzésére minden feltétel adott. A főbb kutatási projektek közül kiemelendők a sertés állatmodellen koronária szűkület létrehozására végzett katéteres beavatkozások, új fejlesztésű stentek, ballon-katéterek sertés koronáriákban való tesztelése. Sertés állatmodellen nyitott mellkas mellett szívműtéteket végzünk a következményes légembolia agy állományban – MRI vizsgálattal – történő detektálása érdekében. Nemzetközi szinten is érdeklődésre tartanak számot a sertéseken végzett akut miokardiális infarktus-modell kísérletek, ahol a kialakult szívizomelfajulások (csontvelőből származó) őssejttel való terápiás gyógykezelése is megtörténik NOGA mapping katéteres rendszert alkalmazva.

A klinikai kutatások egyik kiemelt területe a funkcionális MR vizsgálatok köre, különös tekintettel a kardiológiai cine MR képalkotásra kollaborációban a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Szívgyógyászati Klinikájával. Képfúziós projektben együttműködünk a debreceni PET Centrummal az MR és CT vizsgálati, valamint képfeldolgozási háttér biztosításával. Intrakraniális cine MRI képalkotással a liquoráramlás dinamikáját vizsgáljuk. A 3D képalkotás lehetőségeit alapul véve tágítjuk a virtuális endoszkópia módszerének alkalmazási területeit, míg alapkutatás jellegű kísérletekben a szöveti metabolitok vizsgálatát végezzük in vivo spektroszkópia alkalmazásával.

Vizsgálati céljaink között szerepel továbbá az MR mammographiás eljárások specificitásának növelése. Úttörő jellegű témának számítanak a multislice-alapú CT vizsgálataink, ahol tüdőtumoros betegeken a daganatmozgásokat térképezzük fel. Hasonló jelentőségűek az MR-vezérelt prosztata-brachyterápiás metodikai alapkutatásaink és a központi idegrendszeri betegségek diagnosztikájában és terápiájában fontos vér-agy gát megnyitására irányuló munkáink is.

Anyagtudományok területén

Nagy sikereket könyvelhetünk el az évek óta tartó geológiai sorozatvizsgálatok után, ahol kőzetmintákon nagy pontossággal becsüljük annak kőolaj és földgáz tartalmát, minősítve ezáltal a mintát szolgáltató terület képességeit. A bemutatott mérések bár rendkívül informatívak a fúrómag meghatározott szegmensére korlátozódnak a jelenlegi metodikai lehetőségek között. Ugyanakkor ez az információ kiterjeszthető és extrapolálható az adott rétegre. A fúrómagok kiemelése után a fúrólyukban jónéhány egyéb mérésre is sor kerül, melyek célja alapvetően egyezik a CT vizsgálatban ismertetekkel. Bizonyos paraméterek alapján arra is lehetőség nyílik, hogy a CT-vel nyert adatokat az eredeti térbeli helyzetbe állítsuk. Több furásból származó minta segítségével a szénhidrogén mező kiterjedését, a készlet nagyságát is becsülni lehet, ill. a becslés pontossága jelentősen javulhat. Új irányú talajmintákon történő méréseink a radioaktív hulladéktárolásra irányuló lehetőségekre irányulnak, illetve nagynyomású gumitömlőket és beton mintákon is végzünk méréseket.

Kisállatdiagnosztika területén

CT és MRI berendezéseinkkel segítséget nyújtunk kisállatok (kutya, macska) és egyéb egzotikus állatfajok (nílusi repülőkutya, oroszlán, szélesszájú orrszarvú, korai denevér, vidra, európai hiúz, tigris piton) betegségeinek és különböző kórformáinak diagnosztikai munkájában. Kutatócsoportunk speciálisan képzett éber állapotú kutyákon anatómiai és funkcionális ún. fMRI vizsgálatokat végez.

Eszközök és berendezések:

Siemens Somatom Emotion 6 CT
Siemens Sensation 16 Cardiac CT
Siemens Definition Flash Dual Source CT
Siemens Magnetom Avanto 1.5T MR
General Electric Signa Ovation 0.35T MR
Siemens Sonoline Versa Echo
Hitachi EUB 525 Echo
Siemens Coroscop Top DSA
Varian Truebeam Radiotherapy System (lináris gyorsító)
Varian Clinac iX System (lineáris gyorsító)
Siemens Simview NT (konvencionális szimulátor)
Varian Gammamed Plus (brachyterápiás készülék)
Varian Aria Oncology Information System (sugárterápiás információs rendszer)
Varian Eclipse Treatment Planning System (besugárzástervező rendszer)
Varian Brachyvision (brachyterápiás besugárzástervező rendszer)

Varian Abacus (brachyterápiás besugárzástervező rendszer)
ELEKTA Theraplan Plus (besugárzástervező rendszer)
ELEKTA Oncentra Masterplan (besugárzástervező rendszer)
ELEKTA XiO (besugárzástervező rendszer)
PTW Dosimetry System (dozimetriai rendszer)
Boreas Meteorológiai Állomás
RS-03 környezeti gamma-dózismonitorozó állomás
Datex ADU S3, S5 digitális altató- és lélegzető gépek, digitális EKG-monitorral
Partec CyflowSpace áramlási citométer
IL Gem Premier 3000 típusú vérgáz analizátor
In vitro spektroszkópia
Ford Transit speciális zárt, klimatizált állatszállító gépjármű

Főbb kutatási partnerek:

Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Department of Radiology, Boston, USA; The University of Pécs, Faculty of Medical Science: Clinical Chemistry Institute; Institute of Neurosurgery; Institute of Biochemistry; Institute of Radiology, Pécs, Hungary, University of Debrecen, Medical and Health Care Centre, Hungary; National Institute of Oncology, Department of Oncoradiology Therapy, Budapest, Hungary; Semmelweis University of Medical Science, Orthopedic Clinic, Department of Spine Therapy and Rehabilitation, Budapest, Hungary. University of Agricultur, Wageningen, Danish Institute of Animal Science, Foulum, Denmark; Norwegian University of Agricultur, Research Institute of Stock-breeding, FAL, Mariensee, Germany; Royal University of Veterinary and Agricultur, Coppenhagen, Denmark; Halle-Wittenberg University, Germany; Lincoln University, Christchurch, New-Zealand; Szent István University, Faculty of Veterinary Science, Budapest; Teagasc, Ireland; Johns Hop. University, USA; Institute of Oncology, Novi Sad, Croatia; University of Gent, Belgic; Bundesanstalt für Fleischforschung, Germany; Institut de Recerca Techn. Agroal. Spain; Inst. Tech. du Proc, France; University de Bretagne, France; Institute for Animal Science and Health, The Netherland; University of Agricultural Science, Sweden; ID TNO, Lelystad, The Netherland; University Natal, Medical Faculty, South-Africa; Vetgenerics Research G. Ziv LTD, Israel; DFine Inc, USA; Laboratory of Toxicology and Environmental Health, School of Medicine, Spain; Division of MR Research, Russell H. Morgan Department of Radiology and Radiological Science, The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA; SurgRX Inc, USA; Biorex Research and Development Co., Hungary; Eurocor GmbH. Bonn, Germany; Ludwig Boltzmann Cluster for Cardiovascular Research, Vienna, Austria; Landeskrankenhaus Oberwart Chirurgische Abteilung, Austria; ReVENT Medical Inc, USA, Blue Medical Inc, The Netherland; Medical Surgical Inc. USA.; Karolinska Intitute, Stockholm, Sweden; Zurich University, Zurich, Swisse; Polyphor Ltd. Allschwill, Swisse; Hannover Medical School, Germany; Medical University of Vienna, Department of Cardiology, Austria; Medical University of Vienna, Christian Doppler Laboratory for the Diagnosis and Regeneration of Heart and Thorax Diseases, Austria; Medical University of Vienna, Thorax surgery, Austria; Stanford University, Palo Alto, California, USA; Wilhelminen Hospital, Austria; Phenox GmbH, Bochum, Germany,

PET Centrum

A létrehozott PET Centrum egy új építésű, a kor tudományos elvárásainak mindenben megfelelő épületben, a ma elérhető legkorszerűbb berendezések, műszerek és diagnosztikai eszközök alkalmazásával került kialakításra.

A vizsgálati központ tevékenysége – egységben a Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központtal.
– hármas célú: felsőfokú graduális és posztgraduális oktatás, hazai és nemzetközi szintű kutatás, valamint egészségügyi szolgáltatás.

A szolgáltatás előnyei:

Világviszonylatban:

 • világszínvonalú infrastruktúra
 • komplex műszerezettség (sugárterápia, CT, MR, PET)
 • minőségi kórházi háttér (Kaposi Mór Oktató Kórház)
 • magyar egészségügyi szakma elismertsége
 • világszínvonalú, gyakorlott, több tudományterületen tapasztalt szellemi tőke
 • nemzetközi kooperációban megvalósuló kutatás (EU és EU-n kívül)
 • GLP és GMP kialakítása
 • kutatási szolgáltatás végzése
 • Az új PET Centrumban már telepítésre került, 2014. második felétől használható Siemens Biograph TruePoint 64 PET/CT a világ első HD-PET platformja. A teljesen integrált Biograph TruePoint 64 PET/CT egy igény szerint kialakítható, nagy teljesítményű orvosi képalkotó eszköz, amely nagyobb érzékenységet és felbontást biztosít az LSO alapú detektoroknak köszönhetően.

  Az Intézmény PET centrumában szintén elérhető a Siemens Biograph mMR, integrált egyidejű (szimultán) PET-MR teljes test szkenner. Az integrált PET/MR teljes test berendezés egy egybeépített, 3T térerejű MR és PET képalkotó rendszereket egyesít, mely lehetővé teszi a szimultán (egy időben és azonos pozícióban történő) 3D diagnosztikai célú adatgyűjtést, ezáltal biztosítva a két eljárással nyert képek csaknem egyidejű illesztését és a mozgásból adódó műtermékek (pl. szív, máj) optimális kiküszöbölését.
  A multimodális feltérképezés egy időben történik, a vizsgált személy vagy állat nem vált pozíciót a vizsgálatok között, ezért a különböző funkcionális és morfológiai információk pontosabb megjelenítésére ad lehetőséget. A PET által kimutatott elváltozások megbízhatóbban értékelhetők az MR által rögzített anatómiai területekben. Mindezeknek köszönhetően pontosabb lokalizálást és megbízhatóbb diagnózist lehet felállítani. A 3T mágneses térerő az MR képek térbeli felbontását javítja, így a nyert diagnosztikai adatok ez által is pontosabbá válnak. Egyben lecsökken a vizsgálatok mérési ideje is.

  A centrum nagy előnye, hogy a kutatáshoz, illetve az állat vagy humán diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges radiofarmakonok gyártására helyben van lehetőség. A PET radiofarmakonok rövid felezési ideje miatt, azok nagyobb távolságból (>200 km) gazdaságosan nem szállíthatóak. Centrumunkban a szállításból adódó extra költség tehát megtakarítható. A nálunk üzemeltetett ciklotron egy Siemens által gyártott, Eclips RD ciklotron, alapberendezéssel, vezérlő munkaállomással, tápegységgel, vákuum rendszerrel, önárnyékolással, és biztonsági rendszerrel. Target rendszere alkalmas 15O, 11C, 13N és 18F termeléséhez és 8 targetig bővíthető. A berendezés manuális beavatkozást nem igényel.

  Tervezett Kutatási szolgáltatások:

  A kutatási feladatok megvalósításának formái:
  – komplett kutatások végzése (kutatási szolgáltatás)

  • humán klinikai gyógyszerkutatások
  • humán kísérleti mérések
  • gyógyszergyárak részére végzendő egyéb kutatások
  • állatkísérleti gyógyszerfejlesztést célzó kutatások
  • állattenyésztési kutatások,
  • humán-, és állatorvosi terápiás beavatkozások fejlesztése
  • élelmiszeripari kutatások

  – egyes kutatási fázisok elvégzése (kutatási szolgáltatás részfeladatokhoz)
  – saját kutatások végzése megrendelés alapján (saját értékesített kutatás)
  – külső kutatók számára infrastruktúra biztosítása a kutatásaikhoz